2013

Redacció del Pla d'Accessibilitat de Berga, en l'àmbit de la via pública, l'edificació, el transport i la comunicació. El municipi de Berga és un nucli urbà de 16.845 habitants situat a la comarca del Berguedà. El Pla fou promogut mitjançant un conveni entre la Diputació de Barcelona i l'ajuntament de Berga.

El Pla d’Accessibilitat és un instrument de promoció de l’accessibilitat en l’àmbit municipal, que identifica les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis, transports i comunicació), proposa solucions, fa el pressupost i estableix el programa per a la seva progressiva execució per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d'una manera racional i planificada.

M.MERCÈ COROMINAS NOGUERA
C. EMILI GRAHIT, 62 ENT. 1ª 17003 GIRONA SPAIN        TEL. +34 972 22 33 95         FAX +34 972 42 64 85         mmcorominas@coac.net