2015

Degut a les obres de construcció del pas del tren d'alta a velocitat per Girona, i atés  que  són  vies  de titularitat  municipal afectades  per  les  obres  de  la  línia  d’alta velocitat i greument deteriorades, ADIF te l’obligació de restaurar el paviment del carrer Oviedo entre el Carrer Josep Mª Gironella i la rotonda de Salt.
 
En aquest tram de via , el Pla de Mobilitat urbana aprovat el 15 de desembre de 2014 estableix la senyalització d’un carril bicicleta en calçada delimitat amb marques viaries. Aquesta actuació esta programada per l any 2016. Atès que la restauració del paviment és integral de tota la calçada  i comporta  la  senyalització  viaria,  és  convenient senyalitzar el carril bici previst en el PMU.
 
Les  obres  consisteixen  en  el  sanejament  i  neteja  del  paviment  i  posterior  pavimentació  amb 
mescles bituminoses en calent. També la construcció d’un nou tram de carril bicicleta bidireccional a un costat de la calçada, que enllaçarà amb el tram ja construït del carrer Josep M Gironella, i arribarà fins la rotonda de Salt. El nou carril es situarà al costat de la vorera on hi ha la seu de la Delegació d’Hisenda a 
Girona

 

M.MERCÈ COROMINAS NOGUERA
C. EMILI GRAHIT, 62 ENT. 1ª 17003 GIRONA SPAIN        TEL. +34 972 22 33 95         FAX +34 972 42 64 85         mmcorominas@coac.net