Adjudicació de la revisió del Pla d'Accessibilitat de Girona

26 de juny del 2012

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat els treballs de revisió i actualització del pla d'accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques en l'àmbit de la via pública de la ciutat. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa de l'arquitecta M. Mercè Corominas, especialitzada en l'eliminació de barreres arquitectòniques. El servei s'havia licitat amb un pressupost bàsic de licitació de 40.000 euros, i una durada de cinc mesos. Dins el període de licitació es van rebre dues ofertes. El servei es realitzarà per 27.600 euros (IVA inclòs), i es preveu formalitzar el contracte en un termini de quinze dies.

 

M.MERCÈ COROMINAS NOGUERA
C. EMILI GRAHIT, 62 ENT. 1ª 17003 GIRONA SPAIN        TEL. +34 972 22 33 95         FAX +34 972 42 64 85         mmcorominas@coac.net