Sallent rep el seu Pla d'Accessibilitat de la Diputació

6 de Juny de 2011

L'ajuntament de Sallent ha rebut el seu Pla d'Accessibilitat de l'Àrea d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona. Els documents inventarien i identifiquen les barreres, pressuposten la seva eliminació i marquen un pla d'etapes per a la via pública, els edificis municipals, el transport i la comunicació.

Tot i que es tracta del Pla d'eliminació de barreres, els respectius documents estableixen un pla de prevenció de barreres, establint criteris a emprar en les intervencions en obra nova o de reforma que es porti a terme en el municipi.

El Pla d'accessibilitat s'orienta a potenciar la millora de l'autonomia personal dels col·lectius de persones amb discapacitat i en la millora de la qualitat de vida d'altres col·lectius, especialment la gent gran. En aquest sentit, els documents tenen els següents apartats: Inventari de tot el que ha de ser accessible en el municipi; el seu estat de l'accessibilitat, orientant sobre la magnitud del problema; proposta d'actuació, pressupostada en fases; i diferents eines municipals, que permeten el seu desenvolupament com ara plànols generals i detallats, etc.

El Pla d'Accessibilitat s'ha elaborat mitjançant conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sallent.

 

Link: http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/19657/sallent/rep/seu/pla/accessibilitat/diputacio

 

M.MERCÈ COROMINAS NOGUERA
C. EMILI GRAHIT, 62 ENT. 1ª 17003 GIRONA SPAIN        TEL. +34 972 22 33 95         FAX +34 972 42 64 85         mmcorominas@coac.net